Meie büroo jurist Triin Savvi osales kaasautorina tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommenteeritud väljaande koostamisel

Meie büroo jurist Triin Savvi osales esmakordselt 12. juulil 2017.a ilmunud tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommenteeritud väljaande I osa koostamisel riigikohtunik Villu Kõve kaasautorina. Koostöös valmis kommentaar TsMS §-le 111, mis reguleerib riigisisest ja rahvusvahelist kohtualluvust isiku kinnisesse asutusse paigutamise asjades.