Margus Lentsius

Meeskond
1

Vandeadvokaat

Sündinud 1980

Haridus

 • 2003.a lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (B.A.)

Ametialane karjäär

 • 2013.a dets − Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, vandeadvokaat ja partner
 • 2007.a juuli − Advokaadibüroo Lentsius & Talts, vandeadvokaat ja partner
 • 2004.a nov − 2007.a juuli – Advokaadibüroo Aivar Pilv, vandeadvokaat
 • 2003.a aprill  − 2004.a nov – Advokaadibüroo Bachmann & Partnerid, vandeadvokaadi abi
 • 2002.a sept − 2003.a. aprill – Õigusbüroo A. Mägi ja Partnerid OÜ, jurist

Täiendkoolitus

 • 25.05.2007.a Eesti Advokatuuri, Saksa Advokatuuri ja Union Internationale des Advocats (UIA) konverents “Piiriülene õiguse kohaldamine Euroopa Liidus praktiliste kaasuste näitel”
 • 30.11.2006.a „Eesti äriühingute tulumaksu arengusuunad, valikud 2009.a tulumaksureformiks.”
 • XXIX Eesti Õigusteadlaste päevad 19.−20. okt 2006.a Tartus
 • 2004.a Eesti-Soome noorte õigusteadlaste seminar, Soome Tvärminne
 • 2004.a kuni käesoleva ajani Eesti Advokatuuri koolitused
 • 2002.a Pankrotiõiguse X aastapäeva konverents, Tallinn
 • 2002.a IFA maksuõiguse seminar, Tallinn
 • 2002.a “Kohtutäiturid ja riigivõimu jagamine”, Justiitsministeeriumi koolitus
 • 2001.a Eesti-Soome pankrotiõiguse seminar, Tartu
 • 2001.a Rahvusvaheline konverents “Eesti tsiviilseadustik ja Euroopa eraõigus”, Tartu

Liikmesus

 • 2010.a alates IFA (International Fiscal Association)
 • 2003.a alates Eesti Advokatuur

Töövaldkonnad

 • Äriõigus, asjaõigus, lepinguõigus, kinnisvara- ja muud omandiküsimused, pankrot ja saneerimine, tsiviilõigus ja tsiviilkohtumenetlus, tööõigus, maksu- ja tolliõigus, omandi- ja maareform, haldusmenetlus ja haldusõigus, kohtumenetlus ja arbitraaž, kriminaalõigus ja kriminaalmenetlus, täitemenetlus

Muu kutsealane tegevus

 • 10. juunil 2010.a ja 25. augustil 2010.a Äripäeva seminarid “Ettevõtte valmisolek euro tulekuks” − ettekanne “Euro − uus leping vs olemasoleva muutmine”
 • 18. aprill 2007.a seminar “Lepingutest tulenevate vaidluste lahendamine” – ettekanne “Lepingulise kohustuse rikkumine ja õiguskaitsevahendid”
 • 30. mai 2006.a Äripäeva seminar „Olulised lepingud juhi igapäevatöös” − ettekanne „Lepingute lõpetamine ja kehtetus”
 • 27. aprill 2005.a Äripäeva seminar “Kuidas sõlmida mõistlik kindlustusleping?” − ettekanne “Kindlustuspettused”

Publikatsioonid

 • Äripäeva Raamatuklubi õigussarja raamat “Tagatised ettevõtluses” kaasautor, 2010
 • Äripäeva Raamatuklubi õigussarja raamat “Maksumenetlus”, okt 2006
 • Kinnisasja puudutav ostueesõigus olgu kantud kinnistusraamatusse, 03.10.2006, Äripäev
 • Äriseadustik lubab sellest aastast maksta avansilisi dividende, 13.03.2006, Äripäev
 • Järelmaks toimugu omandireservatsiooniga, 16.12.2005, Äripäev
 • Varjatud oht võlgniku kohustuste täitmisel, 21.11.2005, Äripäev
 • Juhatuse liikme kohustustest endiselt keeruline vabaneda, 01.09.2005, Äripäev

Töökeeled

 • eesti, inglise, vene

E-post